موضوع جستجو: ليفتراک شارژي ، ليفتراک ، - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ليفتراک شارژي 2.8 متري سفارشي : ليفتراک شارژي 2.8 متري سفارشي مشخصات دستگاه :  ارتفاع بالابري تا 280 سانتي متر نوع جک دستگاه : شارژي نوع ريل دستگاه : ورق خم شده طرح خارجي شاخکهاي متحرک نوع چرخهاي دستگاه :
۲ . ليفتراک شارژي سفارشي : ليفتراک شارژي سفارشي مشخصات دستگاه : ارتفاع بالابري تا 180 سانتي متر نوع جک دستگاه : شارژي نوع ريل هاي دستگاه : ورق خم شده ، طرح خارجي شاخکهاي متحرک نوع چرخهاي دستگاه :