موضوع جستجو: ليفتراک ، ليفتراک دو تن سفارشي - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ليفتراک دو تن سفارشي : ليفتراک دو تن سفارشي مشخصات دستگاه :  ارتفاع بالابري تا 180 سانتي متر نوع جک دستگاه : دستي و با پدال پا نوع ريل هاي دستگاه : ورق خم شده ، طرح