موضوع جستجو: ليفتراک ، ليفتراک دو تن با پدال ، - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ليفتراک دو تن با پدال : ليفتراک دو تن با پدال  مشخصات دستگاه : ارتفاع بالابري تا 160 سانتي متر نوع جک دستگاه : دستي و با پدال پا نوع ريل دستگاه : ناوداني 12 شاخکهاي متحرک نوع چرخهاي دستگاه
۲ . ليفتراک دو تن سفارشي : ليفتراک دو تن سفارشي مشخصات دستگاه :  ارتفاع بالابري تا 180 سانتي متر نوع جک دستگاه : دستي و با پدال پا نوع ريل هاي دستگاه : ورق خم شده ، طرح