موضوع جستجو: بالابر ، بالابر هيدروليک آسانسور هیدرولیک بالابرآتی بالابر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بالابر هيدروليک درجه یک : بالابر هيدروليک معمولي  مشخصات دستگاه بالابر هيدروليکي:    ارتفاع بالابر تا 16 متر الکترو موتور : (آلماني يا ايتاليايي) ، ايراني ، چيني درجه يک پمپ هيدروليک : (اسپانيايي يا کره اي) ،