موضوع جستجو: بالابر ، انواع بالابر ، بالابر هاي متحرک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . انواع بالابر هاي متحرک دستي و برقي : انواع بالابر هاي متحرک دستي و برقي     نردبان کشويي زاويه دار  يک نفره   دستي در مدل هاي 7 ، 12 و 18 متري تنظيم زاويه دسته بين 45 تا 70 درجه يک